Acer campestre ‘Elsrijk’

Over het algemeen kleiner dan Acer campestre en heeft tevens kleiner blad. Daarentegen is de ‘Elsrijk’ weinig gevoelig voor meeldauw. De boom stelt weinig eisen aan de ondergrond en groeit tevens goed in verharding.

Hoogte 8-12 m
Kroon Ovale dichte kroon, smaller dan Acer campestre
Blad Donkergroen 3-5 lobbig, 4-6cm
Bloei Weinig opvallend geelgroene trosjes in mei
Vruchten  Gevleugelde vruchten
Herfstkleur Geel
Acer campestre ‘Elsrijk’
Acer campestre ‘Elsrijk’
BoomkwekeRijnen - T. 06 2017 3813 - F. 0499 578 461 - E. Bart@BoomkwekeRijnen.nl