Quercus petraea  Wintereik

Quercus petraea heeft een vrij dichte brede tot ronde kroon. De glanzend donkergroene gelobte, eironde bladeren zijn van onderen behaard en blijven gedurende de winter aan de boom hangen. In tegenstelling tot de zomereik heeft Quercus petraea een langere bladsteel. Quercus petraea bloeit onopvallend in mei met geelbruine katjes, gevolgd door eikels in het najaar. De wintereik staat graag in een voedselrijke en tamelijk droge bodem.

Hoogte 25 – 30m
Kroon Breed tot rond
Blad Donkergroen, glanzend en gelobt
Bloei Geelbruin in mei
Vruchten  Eikels
Herfstkleur Goudgeel tot bruin
Quercus petraea
Quercus petraea
BoomkwekeRijnen - T. 06 2017 3813 - F. 0499 578 461 - E. Bart@BoomkwekeRijnen.nl