Leveringsvoorwaarden

Voor al onze leveringen en overeenkomsten gelden de onderstaande voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 • Alle aanbiedingen zijn maximaal 30 dagen geldig en zolang de voorraad strekt. 
 • Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en tussentijdse wijzigingen.
 • Prijzen zijn af eigen kwekerij.
 • Prijzen zijn excl. Landbouwforfait.
 • Genoemde prijzen, maten en aantallen zijn onder voorbehoud van groei- en weersomstandigheden. 
 • Bestelde planten moeten worden afgenomen (volgens HBN).
 • Reclamaties dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk zijn gemeld. 
 • Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt door ons de op dat moment wettelijk geldende rente in rekening gebracht, kosten die verder gemaakt worden om de rekening te incasseren worden extra doorberekend.
 • Wij accepteren geen betalingskortingen.
 • Een schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan de op de factuur vermelde bedragen.
 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van BoomkwekeRijnen vof totdat het volledige factuurbedrag is voldaan.
 • Voor overige levering- en betalingsvoorwaarden verwijzen we naar meest actuele  HBN voorwaarden. Deze kunt u hieronder downloaden of zullen op verzoek aan u worden toegezonden

Link naar hbn voorwaarden 2008

Nieuws

Opendag
Graag nodigen wij u uit om op 20 of 21 september 2022 een bezoek te brengen aan de bedrijven van Greencentre Oirschot. U bent van harte welkom tussen 8.00 en 17.00 uur! Voor meer informatie klik hier.

Boomkwekerij


Breed sortiment
   » Spillen
   » laanbomen
   » parkbomen
   » naaldbomen
   » struiken


Vragen ?

   » T. 06 2017 3813
   » E. Bart@BoomkwekeRijnen.nl

 
Geeneindseweg 4 - 5688 JT - Oirschot - T. 06 2017 3813 - E. Bart@BoomkwekeRijnen.nl